lunes, 2 de enero de 2012

¡GOYOSO AÑADA 2012!


Dende Aragón Ye Olimpico, bos deseyamos un goyoso añada nuebo y que todas as buestras ilusions se fagan reyalidá.
Goyoso Añada Olimpico 2012.

Aragón Ye Olimpico

lunes, 19 de diciembre de 2011

LA FLAMA OLIMPICA D´OS PRIMEROS CHUEGOS OLIMPICOS DE IBIERNO D´A CHOBENTÚ YA CORRE ENTA INNSBRUCK"La flama y o relebo son simbolos d´os balguares y ideyales que se troban en o corazón d´o mobimiento olimpico ", dizió o presidén Rogge en a zerimonia. "Son a exprisión d´a eszelencia, amistanza y o respeto y son a purna que enzenderá a pasión y a maxia d´os primeros Chuegos Olimpicos d´Ibierno d´a Chobentú. En o suyo bafo, o Relebo d´a Tieda Olimpica inspira nuebas esperanzas y nuebos sunios, espezialmén entre os chobens, y alentará a o mundo a experienzia d´os Chuegos Olimpicos d´a Chobentú, chunto con os atletas."

La flama biachará agora dende Grecia a Austria, o relebo d´a Tieda Olimpica d´a Chobentú se obrira camín d´o 27 d´abiento dica en 13 d´chinero de 2012, calendata d´a zerimonia dinaugura´zión en o estadio de Innsbruck.

Aragón ye Olimpico

martes, 19 de abril de 2011

O TREMBÍA DE ZARAGOZA PRENZIPIA GÜE DE FORMA OFIZIAL

Dende as 4.52h d´o güe martes, 19 de abril, o Trembía de Zaragoza enzeta o suyo serbizio comerzial, respondiyendo a calendata aprebenista dende un prenzipio. Ta a mesa en funzionamento, se ha desembolicado dende nobiembre un desixén protocolo de prebatinas que, en o suya zaquer etapa, ha portiado a más de 400.000 pasaderos.Ta soluzionar cualsiquier dandalo d´os pasaderos, Boluntarios de Zaragoza y azafatas ofrirán informazón en os aturaderos.

viernes, 8 de abril de 2011

MANOLO GARCÍA TAMIÉN CANTA EN ARAGONÉS

No bos trafegueis ista canta de Manolo García "Mai" (Madre), en a que, no nomás transmite o suyos poemas feitos cantas, destín-so que lo fa en aragonés:

sábado, 2 de abril de 2011

ZARAGOZA-PERINÉS TAMIÉN EN FACEBOOK


Zaragoza-Perinés 2022 tamién cuenta con perfil en facebook. Chune-te a nos y apoya a nuestra candidatura fendo-te amigo o nuestro:

"Zaragoza Perines"

ZARAGOZA-PERINÉS 2022 YA TIEN O SUYO LOGO


Os aragoneses Jorge Rabadán y Miguel Bielsa han estau os ganadores de´o concurso de´o diseño de´o logotipo d´a candidatura d´a capital aragonesa »Zaragoza Perinés 2022» ta os Chuegos Olimpicos d´Ibierno.

Baxo o lema «dinamismo ritmo y belozidá» quiere remedar a orografía de os Perinés y, seguntes os suyos autors, li atorga «bolumen, mobimiento, cambeos de ritmo, dinamismo, y la polideza d´o deporte, o en iste caso, d´os deportes d´ibierno».

domingo, 13 de marzo de 2011

O ARAMÓN CHELO CHACA FA ISTORIA


O Aramón Club Chelo Chaca ya ye istoria. A Liga 2010-2011 de hockey chelo se termín ayere en Barcelona porque remató con era o conchunto altoaragonés. Con un 0-5 en a racada d´o FC Barcelona, en o segundo partiu d´o playoff remte a ro millor de tres trobos, un nuebo tetulo cuenta ya en as bitrinas d´os chaqueses que enterrecen diez ta combertir-se en o equipe más laurelerado d´España en iste deporte. D´esta maniera, o Aramón rebalida o tron que ya conquistó a pasata campaña. Allora podió fer-lo en casa. Ayere, unos 20 chacetanos o zelebraron entre o milenta d´afizionaus azulgranas que se daron zita en la racada catalana.